کتاب صوتی “هرس ذهن” اثر استیو اسکات

  • نویسنده: ست گادین
  • انتشارات: نسل آموخته
  • برگردان متن: شایان تقی نژاد
  • گوینده: نسرین مهراندیش
رایگان!

کتاب صوتی “گاو بنفش” اثر ست گودین

  • نویسنده: ست گادین
  • انتشارات: نسل آموخته
  • برگردان متن: شایان تقی نژاد
  • گوینده: نسرین مهراندیش
رایگان!

دوره آنلاین گنج محتواسازی

با توجه به اینکه دوره در نرم افزار Skype  برگزار می گردد، لطفا نرم افزار را دانلود نمایید دانلود اسکایپ…

رایگان!